นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงนโยบายและขั้นตอนของเราในการเก็บรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการและบอกคุณเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณและวิธีที่กฎหมายปกป้องคุณ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดหาและปรับปรุงบริการ โดยการใช้บริการคุณตกลงที่จะเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตั

การตีความและคำจำกัดความ
การตีความ

คำที่ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายที่กำหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ คำนิยามต่อไปนี้จะต้องมีความหมายเดียวกันไม่ว่าจะปรากฏในเอกพจน์หรือพหูพจน์

คำจำกัดความ

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้:

บัญชีหมายถึงบัญชีที่ไม่ซ้ำกันที่สร้างขึ้นเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการของเราหรือบางส่ว
ธุรกิจ,เพื่อวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนีย),หมายถึงบริษัทเป็นนิติบุคคลที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคและกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค,หรือในนามของการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวและที่เพียงอย่างเดียว,หรือร่วมกับผู้อื่น,กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค,ที่ทำธุรกิจในรัฐแคลิฟอร์เนีย.
บริษัท(เรียกว่า”บริษัท”,”เรา”,”เรา”หรือ”ของเรา”ในข้อตกลงนี้)หมายถึง PrivacyPolicies.com เว็บไซต์.มข้อมูล
ผู้บริโภคหมายถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้พำนักตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายประกอบด้วย(1)บุคคลทุกคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ชั่วคราวหรือชั่วคราวและ(2)บุคคลทุกคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่นอกสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ชั่วคราวหรือชั่วคราว
คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่วางไว้บนคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่นๆโดยเว็บไซต์
ผู้ควบคุมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ของจีดีพีอาร์(กฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป)หมายถึงบริษัทเป็นบุคคลตามกฎหมายที่คนเดียวหรือร่วมกับผู้อื่นกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
อุปกรณ์หมายถึงอุปกรณ์ใดๆที่สามารถเข้าถึงบริการต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือ
นเทอร์เน็ตในการควบคุมการติดตามของกิจกรรมออนไลน์ของพวกเขาผ่านเว็บไซต์.
Facebookac …ac…https://www.facebook.com/PrivacyPoliciescom-1641117666139253/
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุหรือระบุตัวตนได้ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับคุณเช่นชื่อหมายเลขประจำตัวข้อมูลสถานที่ตัวระบุออนไลน์หรือปัจจัยหนึ่งหรือหลายอย่างที่เฉพาะเจาะจงกับตัวตนทางกายภาพสรีรวิทยาพันธุกรรมจิตเศรษฐกิจวัฒนธรรมหรือสังคมข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใดๆที่ระบุ,เกี่ยวข้องกับ,อธิบายหรือมีความสามารถในการเชื่อมโยงกับ,หรืออาจจะมีการเชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อม,กับคุณ.
รือทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นๆข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคไปยังธุรกิจอื่นหรือบุคคลที่
บริการหมายถึงเว็บไซต์
ผู้ให้บริการหมายถึงบุคคลธรรมดาหรือกฎหมายที่ประมวลผลข้อมูลในนามของบริษัท หมายถึงบริษัทบุคคลที่สามหรือบุคคลที่บริษัทจ้างงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการเพื่อให้บริการในนามของบริษัทเพื่อดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือเพื่อช่วยบริษัทในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการ ผู้ให้บริการจะถือว่าเป็นตัวประมวลผลข้อมูล
ข้อมูลการใช้งานหมายถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติทั้งที่สร้างขึ้นจากการใช้บริการหรือจากโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการเอง(ตัวอย่างเช่นระยะเวลาการเข้าชมหน้าเว็บ)
คุณหมายถึงบุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการหรือบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นๆในนามของบุคคลดังกล่าวเข้าถึงหรือใช้บริการตามความเหมาะสมข้อมูลทั่วไป),คุณสามารถเรียกว่าหัวเรื่องข้อมูลหรือในฐานะผู้ใช้ที่คุณเป็นบุคคลที่ใช้บริการ.
การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล

ในขณะที่ใช้บริการของเราเราอาจขอให้คุณให้เรามีข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่สามารถน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

ที่อยู่อีเมล
ชื่อและนามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่,รัฐ,จังหวัด,รหัสไปรษณีย์,เมือง
ข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งานจะถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อใช้บริการ

ข้อมูลการใช้งานอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆเช่นที่อยู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ของคุณ(เช่นที่อยู่ไอพี)ประเภทของเบราว์เซอร์เวอร์ชันเบราว์เซอร์หน้าเว็บของบริการของเราที่คุณเข้าชมเวลาและวันที่ที่คุณเข้าชมเวลาที่ใช้ในหน้าเว็บเหล่านั้นตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกันและข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

เมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัต

นอกจากนี้เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งเมื่อใดก็ตามที่คุณเยี่ยมชมบริการของเราหรือเมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์มือถือ

เทคโนโลยีการติดตามและคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมในบริการของเราและจัดเก็บข้อมูลบางอย่าง เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้เป็นบีคอนแท็กและสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูลและเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา เทคโนโลยีที่เราใช้อาจรวมถึง:

คุกกี้หรือคุกกี้เบราว์เซอร์ คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่วางอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุเมื่อมีการส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ยอมรับคุกกี้คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้ หากคุณได้ปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อที่จะปฏิเสธคุกกี้บริการของเราอาจใช้คุกกี้
เว็บบีคอน บางส่วนของบริการของเราและอีเมลของเราอาจมีไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เรียกว่าเว็บบีคอน(หรือที่เรียกว่าเคลียร์กิฟส์พิกเซลแท็กและกิฟเซลเดียว)ที่อนุญาตให้บริษัทฯนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บเหล่านั้นหรือเปิดอีเมลและสำหรับสถิติเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ตัวอย่างเช่นการบันทึกความนิยมของบางส่วนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบและเซิร์ฟเวอร์)

คุกกี้อาจเป็นคุกกี้”ถาวร”หรือ”เซสชัน” คุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเมื่อคุณออฟไล

เราใช้ทั้งเซสชั่นและคุกกี้ถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้านล่าง:

คุกกี้เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้คุณมีบริการที่มีอยู่ผ่านเว็บไซต์และเพื่อให้คุณสามารถใช้ นการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้และป้องกันการใช้บัญชีผู้ใช้ที่หลอกลวง หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถให้บริการที่คุณขอได้และเราจะใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อให้บริการเหล่านั้นแก่คุณเท่านั้น
นโยบายคุกกี้/ประกาศยอมรับประเภทคุกกี้:คุกกี้ถาวรดูแลโดย:วัตถุประสงค์การใช้งาน:คุกกี้เหล่านี้ระบุว่าผู้ใช้ยอมรับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์
การใช้งานประเภทคุกกี้:คุกกี้ถาวรที่ดูแลโดย:วัตถุประสงค์ของเรา:คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถจดจำตัวเลือกที่คุณทำเมื่อคุณใช้เว็บไซต์เช่นการจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือการตั้งค่าภาษาของคุณ วัตถุประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้คือเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ส่วนตัวมากขึ้นและเพื่อหลีกเลี่
การติดตามและประสิทธิภาพประเภทคุกกี้:คุกกี้ถาวรที่ดูแลโดย:บุคคลที่สามวัตถุประสงค์:คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์และวิธีที่ผู้ใช้ใช้เว็บไซต์ ข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้เหล่านี้อาจระบุตัวตนของคุณโดยตรงหรือโดยอ้อมในฐานะผู้เข้าช มโยงกับตัวระบุนามแฝงที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ นอกจากนี้เรายังอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อทดสอบหน้าใหม่คุณสมบัติหรือฟังก์ชันการทำงานใหม่ของเว็บไซต์เพื่อดูว่าผู้ใช้ของเราตอบสนองต่อพวกเขาอย่างไร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้และตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับคุกกี้โปรดเยี่ยมชมนโยบายคุกกี้ของเราหรือส่วนคุกกี้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

เพื่อจัดหาและรักษาบริการของเรารวมถึงการตรวจสอบการใช้บริการของเรา
ในการจัดการบัญชีของคุณ:เพื่อจัดการการลงทะเบียนของคุณในฐานะผู้ใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้สามารถให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกันของบริการที่
สำหรับการปฏิบัติตามสัญญา:การพัฒนาการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายสินค้ารายการหรือบริการที่คุณซื้อหรือสัญญาอื่นใดกับเราผ่านทางบริการ